0512 - 382 290Postbus 59, 9244 ZW Beetsterzwaagdirectie.kcdefinne@comprix.nl

De Finne is een “Leader in me” school met licentie. 

Vanaf schooljaar 2020-2021 werken we op De Finne volgens het gedachtengoed van Stephen Covey. In drie jaar werd deze werkwijze volledig geïmplementeerd in de hele school. Stephen Covey,  internationaal bekende leiderschapsautoriteit, adviseur en leraar brengt het gedachtegoed van persoonlijk leiderschap naar buiten via  "De zeven eigenschappen van effectief leiderschap".

Op de Finne de beste versie van jezelf worden!

Wij werken met een deze bijzondere pedagogische aanpak die is gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen Covey. We noemen het ook wel “The leader in Me” of “De 7 gewoonten van effectief leiderschap”.
Het gaat er niet om dat we kinderen opleiden tot 'managers'. Het doel ervan is dat kinderen leren leiding geven aan zichzelf. De levenslessen helpen kinderen om hoopvol en dankbaar in het leven te staan en leiden op tot zelfsturing en het leren nemen van (gezamenlijke) verantwoordelijkheid. De taal van de zeven gewoonten helpen ons daarbij en kleuren onze dagelijkse praktijk.

Het uitgangspunt van “The Leader in Me” is dat je de invloed op je leven kunt vergroten. We leren de kinderen zicht te krijgen op hun eigen aandeel in allerlei (sociale) situaties. Het leven is meestal niet maakbaar, de manier waarop je leert omgaan met tegenslagen is dat voor een deel wel. 

Het is een proces van kijken, denken en doen. We zijn er van overtuigd dat kinderen deze vaardigheden heel hard nodig hebben in onze maatschappij in de 21e eeuw.

We werken van leerjaar 1 t/m 8 met hetzelfde symbool: De Boom van de 7 gewoonten.

Van deze boom zijn óók de wortels zichtbaar, want daar begint het leertraject: de 1e drie gewoonten gaan namelijk over jezelf. Je wordt er steviger door, minder onzeker en klagerig. Je leert je eigen verantwoordelijkheid te zien en krijgt meer grip op sociale situaties.

De stam staat symbool voor hoe je bent in relaties met anderen, voor samen leven en samen werken. Gewoonten 4, 5 en 6 gaan hierover. Ze leren je win – win te denken en zo de ander ook ruimte te gunnen. Gewoonte 5 leert je te luisteren met je oren én je hart: eerst begrijpen, dan begrepen worden. Als je zo samenwerkt, kunnen individuele ideeën tot een nieuw en beter idee leiden: synergie, gewoonte 6.

In de kruin komt de boom tot volle bloei en groei. Maar dat kan alleen als je ‘de zaag scherp houdt’. Met een botte zaag altijd maar doorgaan levert op den duur niet veel resultaat meer op…..
Gewoonte 7 wil dus zeggen: zorg goed voor jezelf, voed je ziel en je lichaam op een gezonde manier. Zoek inspiratie in je geloof, en in de natuur, in cultuur: mooie boeken, muziek, inspirerende mensen. Ga goed en veel om met mensen die je lief zijn; eet gezond, ga op tijd naar bed, beweeg.

Zo denken wij dat een combinatie van kennis, vaardigheden en life skills onze kinderen kunnen helpen te
worden wie ze zijn, in de uitdagende en dynamische toekomst die voor ons ligt.