Onderwijs

 

Team

Het team van Kindcentrum de Finne bestaat uit 27 enthousiaste leerkrachten, onderwijskundig medewerkers en facilitair medewerkers. 

We werken nauw samen met de medewerkers van Kinderwoud om een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar te bieden.

Daarnaast staat de school open voor de ontwikkeling van nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten, waardoor er haast dagelijks één of meerdere stagiares op school aanwezig zijn.

het team van de Finne in 2020-2021:

 

Unitteam 1 (leerjaar 1 en 2)

Wietske Engwerda (unitleider)

Minke Aalltsje Gaikema

Jannie de Boer 

Wendy de Kleine 

Anneke Mook (onderwijsassistent)

Hiltsje Jongsma (persoonlijk begeleider)

 

Unitteam 2 (leerjaar 3 en 4)

Marjan de Vries (unitleider)

Marjo Kuiper

Elsbeth Yedema

Koen Steg

Hendrika van der Woude (begaafdheidscoördinator hele school)

Renée Snijder (onderwijsassistent)

 

Unitteam 3 (leerjaar 5 en 6)

Anita Bolier (unitleider)

Ingrid Venema

Anita de Boer (taalspecialist hele school)

Tineke de Vries (rekenspecialist hele school)

Esther Siebenga

Alie Biesterbosch (dramadocent hele school)

Mariska Dootjes (onderwijsassistent)

 

Unitteam 4 (leerjaar 7, 8 en 9)

Anita Bolier (unitleider)

Gemma Hoekstra

Paul Hoving

Liana van Galen

Freerk Brouwer (ICT coördinator hele school)

Karin Akkerman (onderwijsassistent)

 

Interne begeleiders

Esther Kraft

Lies Galema

 

Conciërge 

Gabe Huitema

 

Directeur

Ina van der Vlugt