0512 - 382 290Postbus 59, 9244 ZW Beetsterzwaagdirectie.kcdefinne@comprix.nl

Het team van Kindcentrum de Finne bestaat uit 28 enthousiaste leerkrachten, onderwijskundig medewerkers en facilitair medewerkers. 

We werken nauw samen met de medewerkers van Kinderwoud om een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar te bieden.

Daarnaast staat de school open voor de ontwikkeling van nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten, waardoor er haast dagelijks één of meerdere stagiares op school aanwezig zijn.

het team van de Finne in 2022-2023:

Unitteam 1 (leerjaar 1 en 2)

Wendy de Kleine (unitleider)

Minke Aalltsje Gaikema

Jannie de Boer 

Amanda Hoekstra

Anneke Russchen-Mook (onderwijsassistent)

Melissa Kuntkes (onderwijsassistent)

Hiltsje Jongsma (persoonlijk begeleider)

Unitteam 2 (leerjaar 3 en 4)

Marjan de Vries (unitleider)

Marjo Kuiper

Mariska Dootjes

Koen Steg

Hendrika van der Woude

Mariska Dootjes

Rienk van de Veer (onderwijsassistent)

Unitteam 3 (leerjaar 5 en 6)

Anita Bolier (unitleider)

Ingrid Venema

Anita de Boer (taalspecialist hele school)

Tineke de Vries (rekenspecialist hele school)

Esther Siebenga

Alie Biesterbosch (dramadocent hele school)

Reneé Snijder (onderwijsassistent)

Unitteam 4 (leerjaar 7, 8 en 9)

Anita Bolier (unitleider)

Gemma Hoekstra

Patricia Terlouw

Liana van Galen (begaafdheidscoördinator hele school)

Freerk Brouwer (ICT coördinator hele school)

Karin Akkerman (onderwijsassistent)

Interne begeleiders

Esther Kraft

Lies Galema

Conciërge

Gabe Huitema

Directeur

Ina van der Vlugt