Onderwijs

 

Team

Het team van Kindcentrum de Finne bestaat uit 25 enthousiaste leerkrachten, onderwijskundig medewerkers en facilitair medewerkers. 

We werken nauw samen met de medewerkers van Kinderwoud om een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar te bieden.

Daarnaast staat de school open voor de ontwikkeling van nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten, waardoor er haast dagelijks één of meerdere stagiares op school aanwezig zijn.

het team van de Finne in 2020-2021:

 

Unitteam 4 tot 7 jarigen

Wietske Engwerda (unitleider, instroomgroep)

Minke Aalltsje Gaikema

Jannie de Boer 

Hendrika van der Woude (instroomgroep, begaafdheidscoach)

Gerda Geugien

Wendy de Kleine 

Elsbeth Yedema

Anneke Mook (onderwijsassistent)

 

Unitteam 7 tot 10 jarigen

Marjan de Vries (unitleider)

Ingrid Venema

Anita de Boer (taalspecialist)

Marjo Kuiper

Tineke de Vries (rekenspecialist)

Esther Siebenga

Alie Biesterbosch

Mariska Dootjes (onderwijsassistent)

 

Unitteam 10 tot 13 jarigen

Anita Bolier (unitleider)

Gemma Hoekstra

Ilse van der Meulen 

Paul Hoving

Freerk Brouwer (ICT coördinator hele school)

Mariska Dootjes (onderwijsassistent)

 

Interne begeleiders

Esther Kraft

Lies Galema

 

Conciërge 

Gabe Huitema

 

Directeur

Ina van der Vlugt

organigram-2020-2021