0512 - 382 290Postbus 59, 9244 ZW Beetsterzwaagdirectie.kcdefinne@comprix.nl

Kindcentrum de Finne is een Formele Samenwerkingsschool. De school is ontstaan na fusie in 2019 van openbare daltonschool de Trime en Christelijke basisschool de Paedwizer.

Een samenwerkingsschool kan uitsluitend tot stand komen door samenvoeging van één of meer openbare scholen met één of meer bijzondere scholen (scholenfusie) en moet voldoen aan wettelijke voorwaarden.

Dat betekent dat onze school werkt met een commissie identiteit. Deze commissie, bestaande uit ouders en teamleden, volgt de ontwikkeling binnen de school op het gebied van identiteit en controleert of dit aansluit bij de gekozen route vanuit de visie van school. Ook geeft de commissie het team daarbij, gevraagd en ongevraagd, adviezen om het onderwijs en de vieringen op dit gebied te versterken.

Ouders en team van Kindcentrum de Finne willen kinderen zo breed mogelijk ontwikkelen op het gebied van identiteit en de kinderen bagage meegeven om vandaaruit zelf bewust keuzes te kunnen maken in het leven en respect te hebben voor medemensen die andere keuzes maken.

We leren kinderen om echte belangstelling te hebben en zich te verdiepen in cultuur,  levenswijze, identiteit en mening van anderen. Door het aanbieden van wereldbrede thema's en kennis geven we ze de bagage om respect en waardering te krijgen en een goede mening te kunnen vormen over de wereld om hen heen.

We gebruiken hiervoor het tijdschrift "Kleur" als basis voor de hoofdthema's die we aanbieden en vullen dit aan met materialen uit IKOS, boeken, verhalen, digitaal lesmateriaal, multiculturele vieringen in de wereld, "Het houten huis" en "The leader in me". Met "The leader in me" en "Het houten huis" werken we aan sociale ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Wij zien identiteitsonderwijs niet als een apart vak, maar integreren dit zoveel mogelijk in alle onderdelen binnen de school.

Ieder jaar wordt er aanvullend een lijst van speciale dagen/vieringen samengesteld waar extra aandacht voor zal zijn. Dit zijn deels algemene dagen, bijvoorbeeld Sint Maarten, Ketikoti, Paarse vrijdag, Wereldvluchtelingendag, dag van het gezin en Valentijnsdag. Daarnaast onderwerpen vanuit onder andere Christendom, Humanisme, Hindoeïsme, Islam en Jodendom. 

De hoofdthemalijst, Speciale dagenkalender en "The leader in me" worden door iedere unit op leeftijdsadequaat niveau omgezet naar een periodeplanning waarin educatie, beleving, sociale vaardigheden en ervaringsgericht onderwijs meegenomen worden.

Hoofdthema's van 2023-2024

Weg van huis.

Wonderlijk, wat is een wonder.

Groeien.

Wat vier jij?