Onderwijs

Groepsindeling

In schooljaar 2021-2022 wordt er op Kindcentrum de Finne aan twaalf basisgroepen les gegeven. In iedere basisgroep starten de kinderen de ochtend met hun vaste basisgroepleerkracht. Ook lunchen ze daar en werken er het grootste deel van de middag. 

De basisgroepen zijn verdeeld over vier afdelingen die we units noemen. Binnen unit 1 (leerjaar 1 en 2) werken de kinderen met elkaar in hoeken aan opdrachten die vanuit het gezamenlijke thema uitgewerkt worden. Deze unit werkt ook samen met de peuteropvang in het naastgelegen gebouw.

Binnen de units 2 t/m 4 (leerjaar 3/4, 5/6 en 7/8 en soms 9) wordt voor basisvakken (zoals rekenen, spelling, taal) deels leerjaaroverstijgend les gegeven. Hierdoor krijgt ieder kind instructie afgestemd op de eigen leerbehoefte. De instructies worden gegeven door de unitleerkrachten in de lokalen van de basisgroepen. Daarnaast wordt er instructie en begeleiding in kleinere groepen gegeven in de extra ruimtes binnen het schoolgebouw.

Er zijn in iedere unit dagelijks basisleerkrachten, maar ook onderwijsassistenten en gespecialiseerde teamleden aanwezig om het groepsdoorbroken onderwijs en de extra begeleiding vorm te geven.