Onderwijs

Groepsindeling

In schooljaar 2020-2021 wordt er op Kindcentrum de Finne aan elf basisgroepen les gegeven. In iedere basisgroep starten de kinderen de ochtend met hun vaste basisgroepleerkracht. Ook lunchen ze daar en werken er het grootste deel van de middag. 

De instroomgroep (leerjaar 0/1) vangt startende peuters/kleuters op om, ongeveer drie maanden, te wennen aan de manier van werken in de basisschool. Daarna stromen ze door naar de onderbouw unit in het hoofdgebouw. De instroomgroep werkt deels samen met de peuterspeelzaal en deels met de onderbouw unit. Er wordt in alle groepen aan dezelfde thema's gewerkt.

De basisgroepen  in het hoofdgebouw zijn verdeeld over drie afdelingen die we units noemen. Binnen de onderbouwunit (leerjaar 1, 2 en 3) werken de kinderen met elkaar in hoeken aan opdrachten die vanuit het gezamenlijke thema uitgewerkt worden.

Binnen de middenbouwunit (leerjaar 4, 5 en 6) en bovenbouwunit (leerjaar 7, 8 en soms 9) wordt voor basisvakken (zoals rekenen, spelling, taal) deels leerjaaroverstijgend les gegeven. Hierdoor krijgt ieder kind instructie afgestemd op de eigen leerbehoefte. De instructies worden gegeven door de unitleerkrachten in de lokalen van de basisgroepen. Daarnaast wordt er instructie in kleinere groepen gegeven in de extra ruimtes binnen het schoolgebouw.

Er zijn in iedere unit dagelijks basisleerkrachten, maar ook extra leerkrachten en onderwijsassistenten aanwezig om het groepsdoorbroken onderwijs en de extra begeleiding vorm te geven.

werkmodel-2020-2021