0512 - 382 290Postbus 59, 9244 ZW Beetsterzwaagdirectie.kcdefinne@comprix.nl

In schooljaar 2024-2025 wordt er op Kindcentrum de Finne aan elf basisgroepen les gegeven. In iedere basisgroep starten de kinderen de ochtend met hun vaste basisgroepleerkracht. Ook lunchen ze daar en werken er het grootste deel van de middag. 

De basisgroepen zijn verdeeld over vier afdelingen die we units noemen. Binnen unit 1 (leerjaar 1 en 2) werken de kinderen met elkaar in hoeken aan opdrachten die vanuit het gezamenlijke thema uitgewerkt worden. Deze unit werkt ook samen met de peuteropvang in het naastgelegen gebouw.

Binnen de units 2 t/m 4 (leerjaar 3/4, 5/6 en 7/8 en soms 9) wordt voor basisvakken (zoals rekenen, spelling, taal) deels leerjaaroverstijgend les gegeven. Kinderen kunnen per vak meedraaien in de basislijn of één niveau hoger of lager dan het eigen leerjaar. In leerjaar 2 wordt gekeken welke kinderen voor bepaalde vakken (lezen, spellng, rekenen) in februari kunnen starten. Hierdoor krijgt ieder kind instructie afgestemd op de eigen leerbehoefte en hoeven kinderen niet te wachten wanneer dit niet wenselijk en/of nodig is. Het is dus ook mogelijk dat kinderen juist een half jaar later starten omdat ze de lees en/of rekendoelen nog niet hebben behaald.  De instructies worden gegeven door de unitleerkrachten in de lokalen van de basisgroepen. Daarnaast wordt er instructie en begeleiding in kleinere groepen gegeven in de extra ruimtes binnen het schoolgebouw.

Er zijn in iedere unit dagelijks basisleerkrachten, maar ook onderwijsassistenten en gespecialiseerde teamleden aanwezig om het groepsdoorbroken onderwijs en de extra begeleiding vorm te geven.