0512 - 382 290Postbus 59, 9244 ZW Beetsterzwaagdirectie.kcdefinne@comprix.nl

Dit is JEF

Stichting Jonathan Educatie Fonds is opgericht om het private geld van Vereniging Jonathan (voorheen het bestuur van CBS De Paedwizer) een mooie bestemming te geven. Dit geld mogen we besteden aan mooie projecten die onze school De Finne innovatiever, leerzamer én meer betrokken maken. Hiermee biedt JEF een unieke oplossing voor De Finne om nieuwe ideeën te realiseren.

Dit doet JEF

De Finne wil een school zijn die eigentijds onderwijs biedt en die midden in de samenleving staat. Initiatieven die hieraan bijdragen geven we graag een steuntje in de rug. Dit kan van alles zijn. Een excursie, een project of coaching voor leerkrachten. Maar net zo goed ideeën die bijdragen aan de verbinding met lokale ondernemers of school Lyndenstein.

Projecten waar JEF aan bijgedragen heeft:

De kinderen van unit 1 gingen door een bijdrage van JEF met z'n allen naar het Natuurhistorisch museum om daar het thema "Dino's " af te sluiten. (2023)
Zowel unit 1 als unit 2 heeft een serie bewegingslessen gehad van een externe vakdocent om de motorische vaardigheid van de kindeeren te versterken.(2022/2023)
Ieder schooljaar (vanaf 2021-2022) sponsort JEF een cursus schaatsen van de schaatsschool in Heerenveen voor de kinderen van leerjaar 7 en 8. In drie lessen leren de kinderen de basisprincipes van het schaatsen.
Een geweldig klim en klauterparcours (zomer 2021)
Pittige Plus Torens voor begaafdere leerlingen (2021)
Schrijfritmiek (2021)
Speelleesset VLL (2020)
B-Bots om allerlei leeractiviteiten mee te doen (2020)
Technisch lezen met begrip (2020)