Informatie

Vakanties

Ons vakantierooster is vastgesteld door de MR en is bindend voor alle leerplichtige leerlingen. Vakanties en vrije dagen buiten dit rooster om zijn in principe niet toegestaan.  

  

Herfst                                                     zaterdag 19 oktober t/m maandag 28 oktober 2019 

Kerst                                                      zaterdag 21 december 2018 t/m maandag 6 januari 2020  

Voorjaar                                                 zaterdag 15 februari t/m zondag 23 februari 2020 

Witte donderdag t/m Pasen                   donderdag 9 april t/m 13 april 2020 

Meivakantie                                           vrijdag 25 april t/m zondag 8 mei 2020 

Hemelvaart                                            donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 

Pinksteren                                              maandag 1 juni 2020 

Zomervakantie                                       vrijdag 3 juli t/m zondag 16 augustus 2020 

Extra vrije dag op woensdag 4 maart 2020 in verband met de Comprix studiedag voor alle personeel.

Deze vakanties zijn deels verlengd met een aantal vrije dagen in verband met teamdagen van het onderwijsteam ten aanzien van de fusie implementatie. Alle vrije dagen zijn voor ouders te vinden binnen SchouderCom.