Informatie

Vakanties                      

Ons vakantierooster is vastgesteld door de MR en is bindend voor alle leerplichtige leerlingen. Vakanties en vrije dagen buiten dit rooster om zijn in principe niet toegestaan.  

 

  

Herfst                                                     zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober 2020 

Kerst                                                      zaterdag 19 december 2018 t/m zondag 3 januari 2021  

Voorjaar                                                 zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021 

Witte donderdag t/m Pasen                   donderdag 2 april t/m 5 april 2021 

Meivakantie                                           vrijdag 26 april t/m zondag 9 mei 2021 

Hemelvaart                                            donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 

Pinksteren                                              maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie                                       vrijdag 9 juli t/m zondag 22 augustus 2021 

 

Alle extra vrije dagen zijn voor ouders te vinden binnen SchouderCom.