0512 - 382 290Postbus 59, 9244 ZW Beetsterzwaagdirectie.kcdefinne@comprix.nl

Op de website “Scholen op de kaart” vindt u veel informatie over Kindcentrum de Finne. 

Hier plaatsen we ook onze schoolgids, na instemming van de medezeggenschapsraad.

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/beetsterzwaag/24650/kindcentrum-de-finne/