0512 - 382 290Postbus 59, 9244 ZW Beetsterzwaagdirectie.kcdefinne@comprix.nl

Op de Finne is er een hoge ouderbetrokkenheid en er is dan ook een zeer actieve Ouderraad (OR). Vanuit het team sluiten een aantal leerkrachten aan.

Gedurende het jaar ondersteunt de OR het team met het organiseren van diverse activiteiten en feestelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, de feestelijke laatste schooldag. Ook het bouwen van de versierde wagen voor de Koningsdagoptocht van Beetsterzwaag is een jaarlijks terugkomende evenement dat met veel plezier door een actieve club ouders wordt opgepakt.

De OR beheert zijn eigen kas met behulp van o.a. de vrijwillige ouderbijdragen. Het budget komt vooral ten goede aan de leerlingen in de vorm van het financieel mogelijk maken van evenementen en feestdagen op school.

In de jaarvergadering die in november plaatsvindt kijkt de OR samen met de aanwezige ouders en het team terug op het afgelopen schooljaar en worden er gedachten en ideeën uitgewisseld over het komende schooljaar.

Onderstaand de namen van de huidige leden van de ouderraad. Het team staat erg open voor ouderhulp en dit versterkt een goed contact tussen ouders en leerkrachten, wat prettig is voor de sfeer waarin het onderwijs op de Finne gegeven wordt.

Algemeen bestuur Ouderraad:

Meindert Bosma (voorzitter)

Sanne Nabuurs (secretaris)

Jakob Feenstra (penningmeester)

Annewies Visser (algemeen lid)

Sawani Kuipers (algemeen lid)

Johannes Brendeke (algemeen lid)

Hanna Hiemstra (algemeen lid)

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd één van de leden aanspreken of een mail sturen naar: or.kcdefinne@comprix.nl