Informatie

 

Medezeggenschapsraad

Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit een evenredige verdeling van personeelsleden en ouders. De MR praat met de schoolleiding over onder meer de onderwijskundige beleidsplannen van de school, maar ook met het bestuur bij plannen voor bijvoorbeeld fuseren met een andere school.

De Mr heeft voor bepaalde zaken adviesrecht en voor andere instemmingsrecht, bijvoorbeeld het onderwijskundige concept of identiteit van een school. Dat betekent dat dit alleen met instemming door de Mr kan worden opgesteld of gewijzigd. Alle bevoegdheden van de Mr en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS).

De MR van de Finne bestaat uit onderstaande personen:        

Thijs Pasmans (ouder)               

Yvonne van der Brug (ouder)                                                                                               

Christiaan Hallers(ouder)     

Ingrid Venema (personeel)

Minke Aaltsje Wobbes (personeel)

Vacature (personeel)

 

Voor vragen, opmerkingen of adviezen kunt u een van hen persoonlijk aanspreken of e-mailen op MR.kcdefinne@comprix.nl

Naast de MR is er ook een overkoepelende organisatie, de GMR. De GMR is een vertegenwoordiging van de MR-en van de afzonderlijke scholen. De GMR praat met het bestuur van Comprix over bijvoorbeeld de begroting en andere schooloverstijgende zaken die de gehele organisatie betreffen. Onze school heeft een vaste afvaardiging binnen de GMR. Deze taak heeft Jitske Benedictus vanaf november 2019 op zich genomen.