0512 - 382 290Postbus 59, 9244 ZW Beetsterzwaagdirectie.kcdefinne@comprix.nl

Leerlingen met dyslexie hebben grote problemen met lezen en/of spelling. Dyslexie is pas vast te stellen als een leerling één jaar achterstand heeft met lezen of spelling, dus ongeveer in leerjaar 4. Dyslexie zit meestal in de familie. Daarom vraagt de onderbouwleerkracht u hiernaar bij het eerste gesprek. Als we dit weten kunnen we hierop namelijk eerder inspelen.

Als wij het vermoeden hebben dat uw kind dyslectisch is bespreken we dit met u. In overleg kunnen we een dyslexie-onderzoek aanvragen, wanneer school en ouders vinden dat dit in het belang van het kind is. Hiervoor moet de ontwikkelingslijn van het kind wel aanleiding geven en de school is hierbij gebonden aan de landelijke normering, dus niet ieder kind komt in aanmerking. Leerlingen die op drie toets-momenten de laagst mogelijke score voor lezen en/of spelling behalen kunnen getest worden en, indien nodig, behandeling krijgen via de zorgverzekering.

Binnen school krijgen kinderen ook extra ondersteuning zonder dat er een dyslexieverklaring is, omdat we kinderen al vanaf leerjaar 1 volgen en op basis van observatie, toetsgegevens en ander factoren bepalen voor welke ondersteuning ieder kind in aanmerking komt.