0512 - 382 290Postbus 59, 9244 ZW Beetsterzwaagdirectie.kcdefinne@comprix.nl

De naam van onze school is De Finne.

We gaan terug in de historie naar de tijd tussen, pak weg, 1200 en 1900. De historicus Spahr van der Hoek heeft een schema gemaakt van de boerenhoeven in Beetsterzwaag van rond 1718. De situatie dateert echter al van 1200, maar in die tijd zonder Hoofdstraat. Het Kerkepad Oost was in die tijd de enige verbinding tussen de kerk van Beetsterzwaag en de kerk van Olterterp. 

Als we kijken naar de plaats van het nieuwe schoolgebouw, dan komt die pal achter de boerderij die we nu “De Buorskip” noemen, ons dorpshuis, de plaats waar het sociale en culturele leven van het dorp zich afspeelt. Achter de boerderij, op de locatie van de nieuwe school lagen de bouwkampen. Deze naam/namen is/zijn in gebruik als straatnamen ten noorden van de Hoofdstraat: De Bou en De kampen. 

Na de tweede wereld Oorlog veranderde het boerenbedrijf ingrijpend. In plaats van akkerbouw werd veeteelt het belangrijkste middel van bestaan en de bouwkampen veranderden in greide/grasland. 

We noemen de graslanden ook wel “Fenne” of in het fries “Finne”. In de finne werden de koeien en het jongvee losgelaten om te grazen. En dat is nou juist wat de kinderen ook doen in symbolische zin in de school: zij grazen naar kennis en inzicht door het gebruik van schoolboeken, studieboeken en digitale middelen. Dit maakt hun krachtig, vaardig en vervult hun met wijsheid en ervaring, nodig voor hun latere leven. 

Ook de bouwkampen achter “De Buorskip” werden veranderd in grasland. Nu zijn de sportvelden op dit grasland aangelegd. Ook sport is één van de zaken die de jeugd een goede conditie voor hun latere leven moet geven. 

De naam “De Finne” doet recht aan de plaats waar de school komt te staan, te midden van de straten, die al een benaming hebben uit het verleden: De Bou, De Kampen, De Greide, De Bommegaarde. DE FINNE sluit daar naadloos op aan.