School

The leader in me    

Vanaf schooljaar 2020-2021 werken we op De Finne volgens het gedachtengoed van Stephen Covey. Deze internationaal bekende leiderschapsautoriteit, adviseur en leraar brengt het gedachtegoed van persoonlijk leiderschap naar buiten via  "De zeven eigenschappen van effectief leiderschap".

"The leader in me " vertaalt deze 7 eigenschappen naar persoonlijk leiderschap bij leerlingen. 

'The leader in me' is een vorm om talenten te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen. Het gaat erom dat je leert de goede keuzes te maken en leiding te nemen over je eigen leren en jezelf in de relatie tot een ander. Het gaat over zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. Je leert problemen oplossen, prioriteiten stellen en goed voor jezelf te zorgen.

Moet ieder kind een leider worden? Nee, zeker niet, maar kinderen moeten leren dat zij hun invloed kunnen vergroten door de gewoonten in te zetten.