School

Groepsindeling

In schooljaar 2020-2021 wordt er op Kindcentrum de Finne aan elf basisgroepen les gegeven. De basisgroepen zijn verdeeld over drie bouwen. Binnen iedere bouw wordt voor basisvakken (zoals rekenen, spelling, taal) groepsoverstijgend les gegeven. Hierdoor krijgt ieder kind instructie afgestemd op de eigen leerbehoefte. Er zijn in onder-, midden- en bovenbouw dagelijks basisleerkrachten, maar ook extra leerkrachten aanwezig om het groepsdoorbroken onderwijs en de extra begeleiding vorm te geven.