School

Groepsindeling

In schooljaar 2019-2020 wordt er op Kindcentrum de Finne aan twaalf groepen les gegeven en zijn er in onder- en bovenbouw dagelijks extra leerkrachten aanwezig om het groepsdoorbroken onderwijs en de extra begeleiding vorm te geven. Hierdoor kunnen we onderwijs op maat bieden aan bijna ieder kind.

De groepen van dit schooljaar zijn:

*instroomgroep 0/1 juf Jolanda en juf Anita de Boer (deze groep werkt in het gebouw van Kinderwoud)

*1/2a  juf Sietske en juf Wietske

*1/2b juf Jannie

*2/3 juf Minke-Aaltsje en juf Hendrika

*3 juf Wendy

*4 juf Ingrid en juf Anita de Boer

*5 juf Marrit en juf Alie

*6a juf Tineke en meester Jorn

*6b/7a meester Freerk en juf Gemma

*7 juf Esther Siebenga en juf Gemma

*8a juf Marjan en juf Ilse

*8b juf Anita Bolier en juf Alie