School

Groepsindeling

In schooljaar 2020-2021 wordt er op Kindcentrum de Finne aan elf groepen les gegeven en zijn er in onder-, midden- en bovenbouw dagelijks extra leerkrachten aanwezig om het groepsdoorbroken onderwijs en de extra begeleiding vorm te geven. Hierdoor kunnen we onderwijs op maat bieden aan bijna ieder kind.