Onderwijs

VOKO         

Verrassende opdracht, Keuze Opdracht

Keuzewerk, dans, drama, muziek, koken, cultuur, bootcamp, video/film, portfolio, techniek, tuin/natuur, hutten bouwen etcetera.

VOKO is een creatief aanbod waarmee kinderen, leerkrachten en externe begeleiders gedurende meerdere blokken in het schooljaar 3 tot 4 weken bezig zijn. Kinderen kiezen uit verschillende technieken en vaardigheden en werken daarin naar een eindproduct.

Kinderen delen fragmenten vanuit hun atelier via hun portfolio. 

Binnen VOKO wordt leerjaaroverstijgend gewerkt door leerjaar 4 t/m 8. Bij bepaalde blokken/projecten (bijvoorbeeld Kerst, Pasen, Schoolproject) doen ook de kinderen en leerkrachten van dleerjaar 1 t/m 3 mee.

 

Binnen VOKO zijn bepaalde onderdelen vast; 

Portfolio - ik leer mijn eigen digitale portfolio opzetten en inrichten

EHBO - groep 8 werkt één blok aan EHBO

Keuzewerk - ik kies zelf een leer- of onderzoeksvraag en werk daarin naar een eindresultaat

 

Daarnaast worden wisselende keuzeopdrachten aangeboden;

Wisselend aanbod vanuit talenten van schoolpersoneel, ingehuurde krachten of vrijwilligers zoals:

Sport

Drama

Muziek

Mozaiëk

Hutten bouwen

Koken

ICT

etcetera